ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Εκτύπωση

Αναλήψεως 29

Τ.Κ. 57200


Ανάληψη θεσσαλονίκη


Τηλέφωνο:
2310 858.425

Κινητό: 6944 593.804
Πάσης φύσεως  Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

 κεραιών
θυροτηλεφώνων
θυροτηλεοράσεων
θερμοσυσσωρευτών

και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού